Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ankieta

Na kogo zagłosujesz w Wyborach do Rady Gminy

WENCŁAWIAK Marta
WENCŁAWIAK Marta
7% [2 głosy]

RACZEK Tomasz Wojciech
RACZEK Tomasz Wojciech
21% [6 głosów]

ZEGADŁO Miłosław Stefan
ZEGADŁO Miłosław Stefan
18% [5 głosów]

GÓŹDŹ Monika Katarzyna
GÓŹDŹ Monika Katarzyna
18% [5 głosów]

RÓŻAŃSKA Anna Mariola
RÓŻAŃSKA Anna Mariola
11% [3 głosy]

GUTOWSKA Barbara Ewa
GUTOWSKA Barbara Ewa
0% [0 głosów]

KOZAK Adam
KOZAK Adam
25% [7 głosów]

Ogółem głosów: 28
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 14/10/2018 09:14

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

15-10-2018 18:53

15-10-2018 16:16
to jest debata w Uwielinach

15-10-2018 16:14

15-10-2018 15:13
Też to widzę ale nie wiem czy da się teraz z tym coś zrobič Frown

15-10-2018 13:11
Jeśli ładnie oświetlona jest cała Główna, a tu brakuje jednej lampy to pozostaje niedosyt.

Kto na Wójta?
- MICHALSKI Maciej Mikołaj - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA MICHALSKIEGO

Szanowni Państwo,

spotykając się z mieszkańcami, niemal wszystkich miejscowości Gminy Prażmów, miałem możliwość poznania potrzeb i oczekiwań adresowanych do władz lokalnych. Oczekiwania te nieraz różnią się, w zależności od miejsca zamieszkania moich rozmówców, jednak wszędzie słyszałem jedno powtarzające się przekonanie: że wójt, jego współpracownicy i część radnych Gminy Prażmów nie rozumie potrzeb mieszkańców. To co dla Państwa jest standardem i oczywistością, dla gminnych samorządowców okazuje się luksusem i zbędnym kaprysem. Mówiono tak zarówno o sposobie komunikacji włodarzy z mieszkańcami, jak i realizacji inwestycji, podnoszących jakość naszego codziennego życia takich jak, kanalizacja, bezpieczne drogi, czy sieć gazowa.

Wsłuchując się w te głosy postanowiłem zaproponować Państwu zmianę polegającą na zastąpieniu urzędników działających według zasady "dobrze jest, tak jak jest", na zespół samorządowców przekonanych do potrzeby rozwijania Gminy Prażmów.
Stawiam się do Państwa dyspozycji, jako kandydat na Wójta Gminy Prażmów i proszę o poparcie dla startujących z mojej listy kandydatów do Rady Gminy Prażmów bo wiem, że jako zespół społeczników i lokalnych aktywistów poprawimy sposób zarządzania gminą, zadbamy o oszczędne i racjonalne gospodarowanie naszymi pieniędzmi, a ponadto, nie będziemy unikać kontaktu z mieszkańcami i utrudniać im dostępu do pełnej wiedzy o decyzjach samorządu i sposobach ich realizacji.

Program :
Przyjazny Urząd; poprawa jakości komunikacji z Urzędem Gminy i Wójtem, prowadzenie konsultacji społecznych bezpośrednio oraz za pośrednictwem formularzy internetowych, poszerzenie zakresu elektronicznej obsługi mieszkańców.

Kanalizacja i gazyfikacja gminy; przyspieszenie działań w celu rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz gazyfikacji gminy, skuteczny nadzór nad inwestycjami i poszukiwaniem źródeł ich finansowania.

Transport publiczny; dostosowanie tras i częstotliwości kursowania autobusów do potrzeb mieszkańców, rozbudowanie sieci połączeń. Współpraca i wsparcie dla działań Polskich Linii Kolejowych S.A. w celu przywrócenia przewozów osobowych na linii towarowej LK12 (Nowy Prażmów – Bronisławów).

Obniżenie podatków lokalnych; odzyskanie zaufania przedsiębiorców i mieszkańców poprzez obniżenie podatków.

Budżet obywatelski; przeznaczenie części budżetu gminy na realizację inwestycji wyłonionych w powszechnym głosowaniu mieszkańców.

Planistyka; odrolnienia terenów nie wykorzystywanych pod uprawy. Aktualizacja zapisów w planach miejscowych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy.

Drogi, chodniki, odwodnienia; powołanie służby utrzymania terenów publicznych. Systematyczna poprawa jakości istniejących, oraz budowa nowych dróg, chodników i systemów odwodnienia. Realizacja planu działań na rzecz zintegrowanej sieci melioracji i retencji.

Zdrowie; poszerzenie zakresu opieki lekarskiej, zakupy urządzeń specjalistycznych.

Dzieci i młodzież; stworzenie gminnego żłobka, systematyczne modernizowanie budynków szkolnych, budowa placów zabaw, świetlic sołeckich, rozbudowa zaplecza sportowego.

Wsparcie sportu amatorskiego; dofinansowanie i rozwinięcie oferty sekcji sportowych zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Demokracja lokalna; respektowanie suwerennych decyzji zebrań sołeckich w zakresie dysponowania funduszami sołeckimi, wprowadzenie praktyki konsultacji społecznych.

Bezpieczeństwo; wsparcie ochotniczych straży pożarnych w zakresie utrzymania nieruchomości, poprawy stanu sprzętu strażackiego i zakupów nowych urządzeń służących naszemu bezpieczeństwu. Współpraca z Policją w celu systematycznego prowadzenia mapy zagrożeń i wsparcia działań minimalizujących zagrożenie życia, zdrowia i mienia mieszkańców.

Kultura; wzbogacenie oferty kulturalnej gminy skierowanej zarówno do dzieci, młodzieży jak i seniorów.

Organizacje społeczne; ustanowienie stałej współpracy gminy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji wspólnych projektów dla społeczności lokalnych.
- ŻYWEK Łukasz Grzegorz - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE OŻYWIMY PRAŻMÓW

Szanowni Mieszkańcy Gminy Prażmów,

Mam 35 lat. Od 5 lat jestem sołtysem w Gabryelinie. W latach 2013-2014 pełniłem również funkcję radnego Gminy Prażmów. Pracuję na kierowniczym stanowisku w jednej z mazowieckich instytucji kultury. Pragnę wykorzystać zdobyte w tym czasie doświadczenie samorządowe a także moje umiejętności zawodowe w pracy na rzecz całej naszej Gminy. Jest mi niezwykle przyjemnie zaprezentować Państwu mój program, który chciałbym zrealizować w Gminie Prażmów:

INFRASTRUKTURA
1. kanalizacja
 przyspieszenie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy
 aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na ten cel
 analiza możliwości budowy infrastruktury kanalizacyjnej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
2. gazyfikacja
 przyspieszenie rozbudowy sieci gazowej na terenie Gminy
 regularne informowanie mieszkańców o postępie prac

DROGI I ODWODNIENIE
1. wieloletni plan remontu dróg gminnych
2. budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych
3. bezpieczeństwo na drogach:
 budowa rond
 budowa sygnalizacji świetlnych
 budowa inteligentnych przejść dla pieszych
 społeczne projekty uspokojenia ruchu
4. współpraca z Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. w celu lepszego zabezpieczenia i oświetlenia przejazdów kolejowych na linii nr 12 (Tarczyn-Góra Kalwaria)
5. opracowanie projektu zlewni na obszarze Gminy
6. rozbudowa sieci odwadniającej

KOMUNIKACJA
1. rozbudowa sieci autobusów linii L skoordynowanych z linią kolejową nr 8 (Warszawa-Radom)
2. skuteczne lobbowanie za uruchomieniem przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 12 (Tarczyn-Góra Kalwaria) i budową stacji w Nowym Prażmowie i Uwielinach

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
1. zrównoważona urbanizacja
2. analiza Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prażmów pod kątem chłonności terenu
3. budowa nowych terenów rekreacyjnych i sportowych

EDUKACJA
1. partnerstwo organizacji pozarządowych, rozbudowa sieci placówek publicznych (żłobki, przedszkola i szkoły)
2. program dopłat do miejsc w żłobkach
3. opracowanie strategii oświatowej

KULTURA
1. rozbudowa sieci bibliotek
2. budowa domu kultury
3. integracja klubów seniora
4. świetlice:
 aktywizacja
 poszerzenie programu
 społeczny zarząd dla świetlic

TURYSTYKA
1. odzyskanie dworu Ryxów dla mieszkańców Gminy
2. nowe szlaki piesze i rowerowe

AKTYWNA GMINA
1. program współpracy z organizacjami samorządowymi, nowy system grantów
2. wprowadzenie comiesięcznych diet dla sołtysów

ZDROWA GMINA
1. pozyskanie nowych lekarzy specjalistów dla Gminnych Ośrodków Zdrowia

EKOLOGICZNA GMINA
1. program dofinansowania wymiany domowych źródeł ciepła
2. program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych
3. dofinansowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów

BUDŻET GMINY
1. pozyskanie środków zewnętrznych na programy infrastrukturalne i społeczne- DĄBEK Jan Adam - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - NASZ POWIAT

Proponuję zawrzeć z Państwem umowę społeczną, już dziś przeze mnie podpisaną, która wejdzie w życie, gdy zostanę wybrany na WójtaGospodarka melioracyjna:

- Na bazie przygotowanego programu wdrożę w życie system odwodnienia terenów w całej Gminie, zarówno poprzez rowy melioracyjne jak również rowy przydrożne.
- Podejmę działania w celu wybudowania zbiorników retencyjnych przy współpracy z Wodami Polskimi, aby zapobiegać skutkom suszy i podtopień.

Kanalizacja i wodociągi:

- Będę kontynuował dalszą budowę wodociągów wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody.- Będę realizował dalszą budowę kanalizacji sanitarnej dla jak największej liczby mieszkańców. - Pozyskam środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
- Sukcesywnie będę przeznaczał środki w budżecie gminy na zakup agregatów prądotwórczych, niezbędnych w awariach prądu.

Ekologia i ochrona środowiska:

- Będę prowadził dalsze działania odnośnie gazyfikacji Gminy.
- Nadal będę pozyskiwał dotacje m.in. z WFOŚ na wymianę pieców na bardziej ekologiczne, odnawialne źródła energii, instalację solarów oraz termomodernizację budynków. - Będę kontynuował program utylizacji eternitu.

Infrastruktura:

- Poprawię stan istniejących dróg i chodników wraz z budową nowych, łącznie z ich poszerzeniem, oświetleniem, utwardzeniem poboczy, budową zatoczek autobusowych. - Doprowadzę do rozbudowy sieci telekomunikacyjnej z naciskiem na internet światłowodowy. - Dalej będę inwestował w infrastrukturę dla mieszkańców sołectw w postaci zabezpieczenia terenu pod place zabaw, tereny zielone oraz budowę świetlic, których gospodarzami będą mieszkańcy a nadzorem i koordynacją będzie zajmował się sołtys konkretnej miejscowości. - Dokończę porządkowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego całej Gminy w celu zrównoważonego rozwoju wszystkich miejscowości.

Komunikacja zbiorowa:

- Wprowadzę bilet ,,Warszawa +” (tańsze bilety Kolei Mazowieckich - ustalenia w fazie końcowej). - Poprawię bezpieczeństwo w strefie przystanków autobusu szkolnego (wiaty i zatoczki) oraz przejść dla pieszych w całej gminie.
- Dostosuję lokalizację przystanków oraz czas odjazdów autobusów do aktualnych potrzeb mieszkańców.
- Podejmę działania w celu wydłużenia II strefy ZTM-KM do Czachówka Południowego. Zrobię wszystko aby SKM dochodziła do Czachówka Południowego.
- Rozszerzę sieć połączeń linii autobusowych lokalnych we współpracy z samorządami z dopuszczeniem prywatnych przewoźników.
-Wybuduję parkingi ,,P+R” przy stacjach kolejowych (Ustanówek, Czachówek Górny i Czachówek Południowy).
-Dzięki naszym zabiegom i negocjacjom udało się utrzymać stację w Nowym Prażmowie na linii nr 12, tak zwanej „Skierniewice - Łuków”, na której po modernizacji będzie dopuszczony ruch pasażerski.

Bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców:

- Doposażę przychodnie w sprzęt specjalistyczny: USG dla Uwielin oraz wyposażę gabinet stomatologiczny w celu uzyskania kontraktu z NFZ.
- Przeznaczę środki na dodatkowe etaty lekarzy rodzinnych i stomatologów.
- Przygotuję program w celu doprowadzenia do bezpłatnych świadczeń dla mieszkańców z zakresu kardiologii, ginekologii i rehabilitacji.
- Przygotuję lądowiska dla helikopterów ratunkowych na boiskach szkolnych dla szybszej pomocy w nagłych przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu naszych mieszkańców. - Deklaruję wsparcie osobom niepełnosprawnym (aktywizacja zawodowa), seniorom (wieczorki integracyjne, szkolenia komputerowe), kombatantom (paczki, pomoc socjalną) i innym organizacjom i grupom społecznym działającym na rzecz naszych mieszkańców.

Oświata:

- Będę dalej rozwijał infrastrukturę oświatową, rozszerzoną o działalność sportowo-edukacyjną poprzez współfinansowanie klubów sportowych i wspieranie dzieci uzdolnionych. - Będę wspierał inicjatywy Rad Rodziców w działaniach na rzecz rozwoju i poprawy warunków w szkołach.
- Utworzę filię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Bezpieczeństwo mieszkańców:

- Będę dalej wspierał działania Ochotniczych Straży Pożarnych przez doposażenie w niezbędny sprzęt oraz wymianę taboru samochodowego sukcesywnie w zależności od możliwości finansowych Gminy.
- Będę kontynuował współpracę z policją w celu poprawy bezpieczeństwa, łącznie z wybudowaniem nowego posterunku policji z 24 godzinnym dyżurem (projekt w trakcie) oraz deklaruję pomoc finansową we wspieraniu potrzeb Policji.

Szanowni Państwo,

Wszystkie wymienione postulaty przy dobrej współpracy i koordynacji są realne do wykonania tym bardziej, że moim priorytetem jest pozyskanie jak największej ilości środków zewnętrznych na rozwój naszej Gminy.Jan Adam Dąbek


Komentarze

#11 | Rabena dnia październik 14 2018 22:49:33
O Pan Andrzej T wypłynął z niebytu Grin
#12 | sylwia11 dnia październik 15 2018 06:43:28
Rabena, a kiedy Ty wypłyniesz z niebytu swoich wyborców i uzyskasz w wyborach więcej niż 3 głosy. Tyle głosów otrzymałaś jak startowałaś w wyborach do rady gminy.
#13 | przemski dnia październik 15 2018 18:27:11
Pani Jolu, skoro uważa Pani że kampania negatywna jest OK to można Michalskiemu przynajmniej dwie rzeczy zarzucić:
1. brak związków z gminą poza tym że jak sam podkreśla ma tu dużo znajomych (ja mam wielu w krakowie ale nie kadyduję haha), Dąbek mówił że ma tu nieruchomość i plany żeby osiąść w gminie. Dla mnie związek z gminą jest dość istotny i między innymi dlatego liczyłem trochę na Żywka
2. Michalski jest z drużyny PISowskiej a od lat obserwujemy co ta opcja polityczna w Polsce wyrabia

a jak już mielibyśmy brać na wójta rysownika to jednak proponuję Raczkowskiego , haha. Tak na poważnie to kreska Pana Michalskiego mi się całkiem podoba Smile niestety, tylko kreska
#14 | Soltys dnia październik 15 2018 23:21:45
Gdzie napisałam, że kampania negatywna jest OK? Bo nie mogę znaleźć.
Jest już film z debaty - proszę jeszcze raz posłuchać o tych znajomych
#15 | przemski dnia październik 16 2018 11:00:35
proszę się przyjrzeć na liczbach jak wygląda porównanie kadencji gdy obaj główni kandydaci zajmowali identyczne stanowiska

https://drive.goo...exoeovzt18

Liczby sa nieubłagane i pokazują ewidentny trend. No i kolejny fakt - to w tym roku realnie podprowadzono mi rurę kanalizacyjną a nie w ostatnim roku kadencji Pruszczyka. Oczywiście każda kolejna ekipa coś tam buduje żeby kolejna budowała na tej podstawie coś nowego więc nie chcę negowac dokonań Pruszczyka którego personalnie bardzo lubię. Ale jabyśmy mieli Spółkę SA i 2 analogiczne wykresy to nik rozsądny nie miałby wątpliwości który zarząd jest lepszy

Dąbek wygrywa z Michalskim 2:0, taka prawda
#16 | Soltys dnia październik 16 2018 12:20:27
Panie Przemku! Oby Pan tylko tą natarczywą agitacją nie zniechęcił ludzi do wyborów Frown
#17 | przemski dnia październik 16 2018 12:31:16
Pani Jolu, przedst6awiam po prostu moje zdanie w kwestiach które dotyczą mojej gminy. Pani jako Jolanta Zadworna też ma do tego pełne prawo natomiast jako SOŁTYS czyoli osoba urzedowa powinna PAni zachować 101% bezstronność a niestety widać że tak nie jest
#18 | Soltys dnia październik 16 2018 12:50:04
Oczywiście ma pan prawo przedstawiać swoje zdanie tylko forma tego jest dość kontrowersyjna. Uważam że jako Ja i jako sołtys wypowiadam się kulturalnie i bezstronnie nie popierając nikogo. No może ostatnio pozwoliłam sobie wyrøżnić P. Żywka. Zupełnie niesłuszne wg mnie były o nim opinie po debacie.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.32
8,895,027 unikalne wizyty